Arti Catatan kaki/bawah dalam Kamus Istilah Ilmiah Pendidikan

Apa Arti Catatan kaki/bawah  | Arti Kata Catatan kaki/bawah  | Arti Istilah Catatan kaki/bawah  Adalah | Kamus Istilah Ilmiah Pendidikan | KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) |

Arti Kata Catatan kaki/bawah

Jawaban dari pertanyaan “apa arti kata Catatan kaki/bawah  ? ”

“Catatan kaki/bawah adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. ”

Related posts