Soal Bahasa Jawa

Gatekna ukara iki: 1) Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 13 April 2015. 2) Adhedhasar asil rapat karo wali murid karya wisata dianakake ing liburan semester ganjil. 3) Karya wisata kanggo para siswa kelas 9 wis kaleksanan kanthi lancar. 4) Tujuwan studi wisata yaiku supaya para siswa bisa nglumpukake data tinggalan sejarah. Ukara sing trep kanggo bageyan pambuka ing laporan kegiatan yaiku ing ukara nomer ….

Gatekna ukara iki: 1) Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 13 April 2015. 2) […]

No More Posts Available.

No more pages to load.