Cau Saha Anu Pangheulana Buahan Téh?

Anéhna, Teu Lila Tit As Nginum Cai Dina Batok Anu Taya Lian Cai Kahampangan Raja, Wayungyang Langsung Kakandungan. Malah Teu Lila Ti Harita Wayungyang Téh Ngalahirkeun. Anakna Awéwé.Ku Saliwatan Katénjo, Pigeuliseun Éta Budak Téh. Bubuhan Anak Raja. Éta Orok Téh Tuluy Dirorok Ku Wayungyang Tur Dibéré Ngaran Dayang Sumbi.

Cau Saha Anu Pangheulana Buahan Téh?
A. Monyet
B. Kuya
C. Dua-Duana
D. Teu Aya Nu Buahan

Jawaban: B

Related posts