Dalam 1 tahun pelajaran, Projek Penguatan Profil pada kelas X Madrasah Aliyah dilakukan sekurang-kurangnya:

Dalam 1 tahun pelajaran, Projek Penguatan Profil pada kelas X Madrasah Aliyah dilakukan sekurang-kurangnya:

A. 1 s.d. 2 projek profil dengan tema berbeda

B. 3 s.d. 4 projek profil dengan tema berbeda

C. 2 s.d. 3 projek profil dengan tema berbeda

D. 2 s.d. 3 projek profil dengan tema berbeda

Jawaban: B. 3 s.d. 4 projek profil dengan tema berbeda

Related posts