JAWABAN PAI KELAS 9 HALAMAN 110-113

JAWABAN PAI KELAS 9 HALAMAN 110-113

1. Penyembelihan hewan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Islam, salah satunya adalah dengan memutuskan bagian tubuh berikut….

A. saluran nafas, saluran makan dan dua urat leher hewan

B. tenggorokan, saluran nafas, dua urat leher hewan

C. tenggorokan, urat nadi, dua urat leher hewan

D. tenggorokan, saluran makanan, leher hewan

Jawaban:

A. saluran nafas, saluran makan dan dua urat leher hewan

2. Tujuan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam salah satunya ditinjau dari segi kesehatan adalah.…

A. prosesnya sangat efektif

B. daging sembelihannya sehat

C. agar hewan halal dikonsumsi

D. kualitas dagingnya menjadi lebih mahal

Jawaban:

C. agar hewan halal dikonsumsi

3. Perhatikan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional berikut!

 1. Sembelihlah hewan sampai memutuskan saluran nafas, saluran makan dan dua urat leher hewan
 2. Arahkan pisau pada bagian leher hewan
 3. Berniat menyembelih dengan membaca basmallah dan takbir
 4. Letakkan hewan di atas lubang penampungan darah
 5. Hadapkan hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat
 6. Pegang kuat-kuat atau ikat kaki hewan
 7. Siapkan lubang penampungan darah

Urutan penyembelihan hewan secara tradisional yang tepat adalah ….

A. 3, 2, 1, 5, 7, 6, 4

B. 3, 7, 6, 4, 5, 2, 1

C. 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1

D. 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1

Jawaban:

C. 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

 1. Hewan yang disembelihnya berupa kambing/domba.
 2. Hewan yang disembelihnya berupa kambing/domba, sapi, unta.
 3. Disunahkan memotong hewan pada hari ke tujuh dari kelahiran bayi
 4. Penyembelihan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah.
 5. Orang yang melaksanakannya adalah orang tua dari anak yang baru lahir.

Dari pernyataan diatas, yang termasuk ketentuan akikah terdapat pada nomor ….

A. 1, 2 dan 4

B. 1, 3 dan 5

C. 2, 3 dan 5

D. 3, 4 dan 5

Jawaban:

B. 1, 3 dan 5

5. Bapak Hasan dan ibu Hasanah dikaruniai anak pertamanya seorang anak laki-laki. Sebagai wujud rasa syukurnya, keluarga ini berniat akikah dengan cara menyembelih 20 ekor ayam untuk dimasak dan dibagikan kepada tetangga dan keluarga dekatnya. Dilihat dari kesahannya, akikah

yang dilakukan oleh bapak Hasan adalah….

A. sah, karena nilai ayam yang disembelih setara dengan hewan akikah yaitu kambing/domba

B. tidak sah, karena seharusnya anak laki-laki akikahnya lebih banyak daripada anak perempuan

C. sah, dengan catatan nilai ayam yang disembelih harganya sama dengan hewan akikah yaitu kambing/domba

D. tidak sah, karena syarat dan ketentuan hewan akikah adalah hewan ternak yang ditentukan, yaitu kambing atau domba

Jawaban:

D. tidak sah, karena syarat dan ketentuan hewan akikah adalah hewan ternak yang ditentukan, yaitu kambing atau domba

6. Salah satu hikmah utama dari pelaksanaan ibadah akikah adalah ….

A. mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama

B. merupakan wujud rasa syukur lahirnya sang anak

C. lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

D. melatih diri agar bersikap dermawan

Jawaban:

B. merupakan wujud rasa syukur lahirnya sang anak

7. Menyembelih hewan pada tanggal tertentu, dengan niat taqarrub kepada Allah Swt. disebut….

A. zakat

B. akikah

C. kurban

D. sedekah

Jawaban:

C. kurban

8. Perhatikan pernyataan berikut ini!

 1. dibagikan dalam keadaan sudah matang
 2. memotong kambing/domba
 3. dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 zulhijah.
 4. boleh ikut memakannya asal bukan kurban nazar
 5. ditujukan untuk mendekatkan diri kepada allah

Pernyataan tersebut yang merupakan bagian dari ketentuan kurban adalah….

A. 1, 3 dan 5

B. 1, 2, dan 3

C. 2, 3 dan 4

D. 2, 4 dan 5

Jawaban:

C. 2, 3 dan 4

9. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai utama dari pelaksanaan kurban adalah….

A. sebagai wujud kepasrahan kepada sang pencipta

B. sebagai wujud kecintaan kepada sang pencipta

C. sebagai wujud ketaatan kepada sang pencipta

D. sebagai wujud permohonan kepada sang pencipta

Jawaban:

D. sebagai wujud permohonan kepada sang pencipta

10. Dengan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada keluarga, Pak Farhan membeli seekor sapi untuk ibadah kurban. Bagi Pak Farhan sekeluarga, kebahagian yang didapatnya menjadi semakin lengkap dengan melihat orang lain juga berbahagia menyantap daging kurban di hari raya Idul Adha ini. Sikap yang ingin ditanamkan Pak Farhan terhadap keluarganya adalah….

A. mendidik anak sejak dini untuk menghayati sejarah Nabi

B. membiasakan diri makan makanan yang halalan ṭoyyiban

C. menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap orang lain

D. melatih kesabaran seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim a.s.

Jawaban:

C. menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap orang lain

Related posts