Ketika membaca Al-Qur’an menjumpai tanda waqaf saktah (ســكته), maka tanda tersebut menunjukkan…

Ketika membaca Al-Qur’an menjumpai tanda waqaf saktah (ســكته), maka tanda tersebut menunjukkan…

A. Harus berhenti

B. Lebih utama berhenti

C. Boleh berhenti dan boleh terus

D. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas

Jawaban:  D. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas

Related posts