Ngendikanipun Bapak, Budhe Marni badhe rawuh mriki.Ukara ing dhuwur yen diowahi dadi basa ngoko andhap ….

Ngendikanipun Bapak, Budhe Marni badhe rawuh mriki.
Ukara ing dhuwur yen diowahi dadi basa ngoko andhap ….

a. Sanjangipun Bapak Budhe Marni ajeng dugi mriki.
b. Ngendikane Bapak, Budhe Marni arep rawuh kene.
c. Jarene Bapak Budhe Marni arep teka kene.
d. Jarene Bapak Budhe marni arep sowan kene.

Jawaban:
b. Ngendikane Bapak, Budhe Marni arep rawuh kene.

Related posts