Perhatikan beberapa tahapan berikut! Mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah Membentuk tim fasilitator projek Menyusun modul projek Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu Merancang strategi pelaporan projek Urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar adalah ….

Perhatikan beberapa tahapan berikut! Mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah Membentuk tim fasilitator projek Menyusun modul projek Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu Merancang strategi pelaporan projek Urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar adalah ….

A. 4, 3, 2, 1, 5

B. 2, 1, 4, 3, 5

C. 1, 2, 4, 3, 5

D. 1, 2, 3, 4, 5

Jawaban: D. 1, 2, 3, 4, 5

Related posts