Perhatikan pernyataan berikut! (1) Berpuasa selama empat hari berturut-turut (2) Berpuasa pada waktu pelaksanaan salat (3) Memperbanyak bacaan istigfar (4) Salat sunah Tahayat Masjid (5) Salat Duha dua rekaat Amalan-amalan sunah yang dilakukan di sekitar pelaksanaan salat istiska ditunjukkan oleh nomor …

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Berpuasa selama empat hari berturut-turut
(2) Berpuasa pada waktu pelaksanaan salat
(3) Memperbanyak bacaan istigfar
(4) Salat sunah Tahayat Masjid
(5) Salat Duha dua rekaat

Amalan-amalan sunah yang dilakukan di sekitar pelaksanaan salat istiska ditunjukkan oleh nomor …

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

Jawaban : A

Related posts