Semua dosen adalah sarjana. Sementara dosen adalah ahli bahasa. Jadi….

Semua dosen adalah sarjana. Sementara dosen adalah ahli bahasa. Jadi….

A. Sementara ahli bahasa adalah sarjana

B. Sementara sarjana adalah dosen

C. Sementara ahli bahasa adaleh dosen

D. Semua ahli bahasa adalah sarjana

E. Walaupun sarjana, tetapi bukan ahli Bahasa

Jawaban

Jawaban dari pertanyaana di atas adalah:

A. Sementara ahli bahasa adalah sarjana.

Related posts