Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Amika mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk dari pada Tri.

Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Amika mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk dari pada Tri.

A. Tidak mungkin Amika akan lolos ujian CPNS.

B. Tidak mungkin Amika dan Tri adalah satu alumni.

C. Tri lebih pandai dari pada Amika.

D. Tidak mungkin Tri akan lolos ujian CPNS.

E. Mungkin Amika dan Tri akan lolos ujian CPNS.

Jawaban

Jawaban dari pertanyaana di atas adalah:

E. Mungkin Amika dan Tri akan lolos ujian CPNS.

Related posts