Adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksankeun dina pakumbuhan masyarakat disebutna….

Adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksankeun dina pakumbuhan masyarakat disebutna….
a. Folklor
b. Budaya
c. Tradisi
d. Etika

Jawaban: C

Related posts