Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Halaman 57 58 59

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Halaman 57 58 59

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat !

1. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah ….
a. sarrul walidain
b. walidain
c. uququl walidain
d. birrul walidain
Jawab : D

2. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah ….
a. mencukupi kebutuhannya
b. mendoakannya
c. memberikan makanan
d. menggunakan harta warisannya
Jawab : B

3. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt. kepada anak durhaka di akhirat kelak adalah ….
a. sulit mendapat pekerjaan
b. mendapat teguran
c. dimasukkan neraka
d. dikutuk menjadi batu
Jawab : C

4. Sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit yaitu ….
a. menasihatinya agar tidak sakit
b. membiarkannya sampai sembuh sendiri
c. dititipkan di panti sosial karena sibuk
d. merawatnya dengan penuh kasih sayang
Jawab : D

5. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan sebagai berikut ….
a. hidup menjadi terbebani
b. rezeki menjadi sulit
c. mendapat pahala yang sangat besar
d. menyita banyak waktu
Jawab : C

6. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., kedudukan dan derajat ibu dibanding bapak adalah ….
a. 3 tingkat dibanding bapak
b. 4 tingkat dibanding bapak
c. 5 tingkat dibanding bapak
d. 6 tingkat dibanding bapak
Jawab : A

7. Seorang siswa yang baik akan selalu memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap memuliakan guru adalah ….
a. sering meneleponnya
b. mengetes kepintarannya
c. memberi bingkisan yang menarik
d. mematuhi nasihat-nasihatnya
Jawab : D

8. Siswa yang menghormati dan menaati gurunya akan memperoleh ….
a. piagam penghargaan
b. keberkahan ilmu
c. pujian dari teman
d. uang dari guru
Jawab : B

9. Berikut ini merupakan azab bagi siswa yang merendahkan gurugurunya, kecuali ….
a. badan menjadi kurus dan mudah sakit
b. mati tanpa membawa iman
c. disempitkan rezekinya oleh Allah Swt.
d. hilang manfaat ilmunya
Jawab : A

10. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, sikap yang benar adalah ….
a. tidak perlu mendengarkan karena sudah paham
b. mengerjakan tugas yang belum selesai
c. mendengarkan dengan baik
d. berdiskusi dengan teman sebangku
Jawab : C

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Halaman 59 Isian

B. Jawablah soal-soal berikut ini !
1. Sebutkan keberkahan yang akan diperoleh anak jika berbakti kepada kedua orang tuanya!

Beberapa keberkahan yang akan diperoleh anak, antara lain :  

 • Mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah SWT.
 • Berbakti kepada kedua orangtua merupakan salah satu bentuk ketaatan di jalan Allah SWT yang mampu mendatangkan banyak pahala.
 • Berbaktinya seorang anak terhadap orangtuanya dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan seorang anak.

2. Jelaskan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua!

Alasan mengapa kita harus berbakti kepada orangtua, sebab hal ini merupakan sebuah kewajiban seorang anak. Hal ini juga dipertegas di dalam seluruh kitab agama bahwa seorang anak hukumnya wajib menghormati, mematuhi, serta memuliakan kedua orangtuanya.

3. Sebutkan wujud baktimu kepada kedua orang tua saat ini! (minimal 3)

Beberapa wujud bakti kepada orang tua :

 • Senantiasa mengindahkan nasihat dan perintah kedua orangtua kita.
 • Tidak pernah berdusta kepada orangtua.
 • Meringankan segala pekerjaan rumah yang mampu kita kerjakan.
 • Memohon izin kepada orangtua terlebih dahulu apabila akan bepergian meninggalkan rumah.
 • Senantiasa mendoakan kedua orangtua serta memohon ampunkan dosa kedua orangtua kita.
 • Menjadi anak yang sholeh dan shalihah.
 • Membatasi diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
 • Mengasuh orangtua yang sudah tua dengan penuh kasih sayang selayaknya mereka yang mengasuh kita sewaktu kecil dengan penuh kasih sayang.
 • Senantiasa meluangkan waktu untuk mengabari atau menjenguk kedua orangtua.
 • Tidak berkata kasar dan bertindak tidak sopan terhadapkedua orangtua.

4. Jelaskan sikap terbaik saat bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru baik di sekolah maupun di luar sekolah!

Maksud sikap terbaik saat bertemu bapak dan ibu guru baik di sekolah maupun di luar sekolah ialah memberikan sikap perilaku yang sama sekali tidak menyakitkan serta menyinggung hati mereka sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap bapak dan ibu guru kita yang telah sangat berjasa dalam membimbing kita.

5. Jelaskan mengapa kita harus menghormati dan menaati guru!

Guru adalah orangtua kedua, yaitu orang yang mendidik seorang anak menjadi lebih baik dan lebih diridai Allah SWT. Guru yang menuntun kita mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan setiap orang menghormati gurunya.  

Perintah tersebut tertuang dalam Qs. Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi “… niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi di mata Allah SWT. Oleh karena itu, guru sebagai orang yang berilmu wajib dihormati dan dipatuhi, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Related posts