Kabeh pepalang bakal disingkirake.Kahanan kaya ing dhuwur ditembungake kanthi paribasan ….

Kabeh pepalang bakal disingkirake.
Kahanan kaya ing dhuwur ditembungake kanthi paribasan ….

a. Jer basuki mawa bea
b. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung
c. Becik ketitik, ala ketara
d. Gemi, nastiti lan ngati-ati iku laku utama.

Jawaban:
b. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung

Related posts